Co-workers

 • Shoybekov Aslan Bakytbekovich
  Director
 • Dilmurat Tursunovich Tudakhunov
  Head of Production
 • Tashenova Zhumazhan Tazhibekovna
  Chief accountant
 • Kairova Oksana Tastanbekovna
  Deputy Chief Accountant
 • Yelubaeva Indira Nurlanovna
  Master
 • Zhubandykova Karlygash Zhumalievna
  Warehouse Manager
 • Kulmagambetova Gulmira Rakhmadinovna
  HR manager
 • Otarov Amandyk
  Supply Manager
Republic of Kazakhstan, Aktobe city, Almaty district, Industrial zone 679D

Sales department:
+7(7132)74-90-27
+7(7132)74-90-28
 • Email: lucrumstar@gmail.com